• Omaseurannassa voit
  testata INR-arvosi
  missä ja milloin haluat

Suorat antikoagulantit

Olet ehkä kuullut, että markkinoilla on myös suun kautta otettavia suoria antikoagulanttilääkkeitä , joita käytettässä hyytymistekijäarvoja ei tarvitse seurata.

Äskettäin tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että

 

Niissä tutkimuskeskuksissa, joissa INR-arvo pysyi paremmin hallinnassa, voimakkaita verenvuotoja esiintyi yhtä paljon sekä 150 mg:n dabigatraaniannoksia että varfariinihoitoa käytettäessä1

 

 

INR-arvon pysyminen varfariinihoidossa säännönmukaisesti arvossa 2,0–3,0 määrittää sen, onko verenvuotoriski pienempi suoria antikoagulanttilääkkeitä käytettäessä2

 

 

Pieni verenvuotoriski dabigatraanin/hyytymistekijän Xa estäjien käytössä3 korostaa varfariinihoitoa saavien potilaiden INR-seurannan ja annoksen säätämisen tärkeyttä.

 

 

Seurannassa tapahtuvan varfariinihoidon pitää olla ensisijainen hoito, jos

 
 • on mahdollista, ettei potilas noudata hoidosta annettuja ohjeita4,5,6
 • potilaalla on muita samanaikaisia sairauksia (korkea verenpaine, sydämen vajaatoimintaa, diabetes)6
 • potilaalla on munuaisten vajaatoimintaa5
 • potilaalla on mekaaninen sydämen tekoläppä4
 • potilas on iäkäs (> 75-vuotias).4

 

 
 • potilaalla on tavanomaista  suurempi verenvuotoriski7
 • hoitokustannukset ovat tärkeä kysymys7
 • potilas on lapsi tai nuori7
 • potilas käyttää mieluummin lääkettä, jolle on saatavissa vastalääke7
 • potilas ei siedä uusia lääkkeitä8

 

Viitteet

Viitteet
 1. Wallentin et al (2010). Lancet 376:975-983
 2. Cannon & Stecker (2010). Am J Manag Care 16:S291-S297
 3. Connolly et al (2009). N Engl J Med 36:1139-1151
 4. Saatavissa: http://www.ukcpa.net/wp-content/uploads/2011/08/FINAL-UKCPA-Position-statement-on-NOACs-FINAL-July2011.pdf last accessed October 2011
 5. Wann et al (2011). J Am Coll Cardiol 57:1330-1337
 6. Fuster et al (2011). Circulation 123:269-367
 7. Market research with 288 GPs and 29 experts from Australia, Germany, UK, USA; Q2 2011
 8. Connolly et al (2009). N Engl J Med 361:1139-1151