• Omaseurannassa voit
    testata INR-arvosi
    missä ja milloin haluat

Lääketieteellistä tietoa avuksi hoitosi seuraamiseen

Yhä useampi tarvitsee suun kautta otettavaa verenohennuslääkitystä, esim. varfariinia, erilaisten sairauksien, kuten mekaanisen sydämen tekoläpän, eteisvärinän tai muiden mahdollisesti verisuonitukosten eli veritulppien muodostumista lisäävien sairauksien vuoksi.

Tällaiset lääkkeet vaikuttavat eri ihmisiin eri tavoin, minkä lisäksi on myös muita hoitoon vaikuttavia tekijöitä, kuten ruokavalio, stressi, muut lääkkeet. Näiltä ihmisiltä on siksi mitattava säännöllisesti veren hyytymistä eli tromboplastiiniaikaa (P-TT) tai INR-arvoa (International Normalized Ratio) määritys. Lääkäri voi näiden määritysten perusteella säätää verenohennuslääkityksen annostusta, jotta hyytymisarvot pysyvät optimaalisina eli hoitoalueella. Omahoidossa olevat varfariinin käyttäjät voivat terveydenhuollon ammattilaisen antaman perehdytyksen jälkeen säädellä lääkitystään itse annettujen ohjeiden mukaisesti.

Omahoidossa oleva varfariinin käyttäjä voi mitata elintärkeän INR-arvon kotona CoaguChek INRange -mittarilla eikä hänen tarvitse enää käydä säännöllisesti laboratoriokokeissa.