• “Tiedän arvoni.”

    Myös sinä voit osallistua 
    INR-arvosi seurantaan 
    entistä enemmän

    Lue lisää

Yhteystiedot

CoaguChek INRange -mittaria koskevat kysymykset sähköpostitse: finland.coaguchek(at)roche.com tai Rochen paikalliselle edustajalle. 

Mittaustuloksia tai lääkitystä koskevat kyselyt tulee tehdä suoraan terveydenhuollonammattilaiselle. Roche ei ota kantaa lääketieteellisiin/hoidollisiin kysymyksiin.